Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-06-2016, 21:23 door Anoniem

In de afweging van de belangen van de diverse betrokken partijen zal vast afgewogen worden wat het meest doorslaggevends wordt geacht door hen die die besluiten maken. Later zal blijken wat er met voortschrijdend inzicht werkelijk van gekomen is. Waarbij de grote vraag zal zijn of dat "voortschrijdend inzicht" daadwerkelijk iets is wat men toen echt niet kon vermoeden, of al wist. En doorslaggevend zal zijn of men dan gaat ingrijpen en de boel terugdraaien. De ervaring leert echter dat dat eigenlijk nooit gebeurd. Veel verder dan het nemen van maatregelen om het in de toekomst te voorkomen komt het meestal niet. En vervolgens hoor je er weinig tot nooit meer iets van. Hier een aantal waarvan u vermoedelijk niet op de hoogte bent: https://www.privacybarometer.nl/maatregel/0/Index

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha