Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-06-2016, 16:19 door rustig blievn

In feite komt het erop neer dat we deze MDB destijds in bruikleen van hem hebben ontvangen, maar echter zonder licenties voor de op onze PC geïnstalleerde programma's die nodig zijn om dit te laten functioneren. We hebben hem hier dus ook voor betaald, maar naar mijn weten is dit geen legale versie, want we kregen telkens als we de MDB openden met de melding dat er geen licentie op dit product was verleend....

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha