Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-06-2016, 22:52 door Anoniem

Door rustig blievn: Dit is feitelijk wat we hebben ontvangen, Nu is dus de vraag of dit onder Intellectueel Eigendom valt of is het gewoon handig gebruik maken van dit programma ? Het ontwerp van een database is in principe ook auteursrechtelijk beschermd, je mag het niet zonder toestemming overnemen. Data (als die aanwezig is) is ook beschermd. Het zijn allemaal "werken". Hier maakt een en ander deel uit van één geheel, één werk dus. "Werken en het auteursrecht daarop": http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/vvv/werken/ Uiteraard mag je een nieuw database ontwerp (laten) maken met bijbehorend (Access/Excel) programma. Het lijkt me verstandig om je te richten op vervanging of prijsonderhandeling en niet op het ontwijken van het auteursrecht van de auteur.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha