Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-06-2016, 23:01 door Anoniem

Volgens mij valt wifi tracking onder artikel 11.7a lid 2 Telecommunicatiewet: De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk informatie wordt opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen informatie. zie de toelichting op dit artikel in de Memorie van toelichting. Wifi tracker is geen elektronisch communicatienetwerk, toch wordt er informatie uit de randapparatuur uitgelezen door de Wifi tracker.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha