Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-07-2016, 17:23 door Anoniem

Jammer voor je met uitstel verkrijg je geen afstel. De slimme meter is al verplicht gesteld voor nieuwbouw en verbouwingen. Zodra je huis gesloopt wordt dan wel in de renovatie gaat is er geen keus. Als je te maken krijgt met een slimme meter wegens bijv. verhuizen, kun je er voor kiezen deze door een #domme meter te laten vervangen. Andersom kan ook. Dit moet je dan vermoedelijk wel allemaal (meter + installeren) zelf betalen! Alleen in geval van het éénmalige aanbod om meters in het kader van het doel om heel Nederland (zoveel mogelijk) van slimme meters te gaan voorzien, is het altijd gratis. Je mag het aanbod van een gratis slimme meter dan best weigeren en krijgt als men dat nodig vindt gratis een nieuwe "domme" meter i.p.v. een slimme meter.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha