Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-07-2016, 15:39 door Anoniem

Door Anoniem: Het is naar mijn mening een schoffering jaren strijden voor recht op privacywetgeving dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich in laat met het bewust goedkeuren van situaties die de plichten rond privacybescherming verzwakken en de rechten van alle betrokken personen van wie de persoonsgegevens zijn sterk doet afnemen. De AP stelt zich hier in dienst van partijen die geen enkele baat hebben bij bescherming van persoonsgegevens en daar geen verantwoordelijkheid voor wensen te dragen. De AP bestaat om de privacybelangen te behartigen en op naleving toe te zien, niet om financiele belangen van selectieve partijen te beschermen ten kosten van de privacybelangen van de eigenaren van de persoonsgegevens! Door te kiezen voor de (economische) belangen boven privacybelangen schept de AP ook precedent voor uitzonderingen. De AP hoort hier niet aan mee te werken en heeft ook niet de taak daaraan mee te werken. Bedankt voor je helder betoog. Ik denk wel dat je een denkfout maakt, betreffende de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha