Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-08-2016, 06:25 door JanAnoniem

Je hebt me een hoop wijzer gemaakt, dit wist ik allemaal niet. Omdat ik wel wist dat het verzenden van bulkmail (het betreft een nieuwbrief) voor problemen kan zorgen, ben ik toentertijd het programma CCMail gaan gebruiken en dat gaf tot op heden gelukkig nooit problemen. Ik hield en houd me daarbij voorzichtigheidshalve wel aan de door provider Hosting2GO gehanteerde grens van maximaal 49 mails in minimaal 15 minuten - het betreft een beperkt aantal van 130 inschrijvers van die nieuwsbrief. Bij de keuze een aantal jaren geleden van CCMail wist ik nog niet van het bestaan van diensten als MailChimp. Ik begrijp nu dat het misschien verstandig is om bij het stijgende aantal inschrijvers over te stappen op een dienst als MialChimp. Je moet weten dat ik er over het algemeen niet zo van houd om zaken uit handen te geven, maar het liever zelf doe. Ik denk hierbij aan risico's als data mining, privacy schending en wie weet wat de andere partij allemaal nog in zijn schild voert, hierdoor in de loop der jaren mede ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha