Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-08-2016, 18:18 door Erik van Straten

Door Briolet: Tja, zo werkt internet. Je kunt toch niet verwachten dat alle websites via poort 80/443 verbonden blijven als je meerdere vensters gelijktijdig geopend hebt. Ahum, dat verwacht ik wel en zo werkt internet dus niet. Wat uniek moet zijn is een "socket" bestaande uit source IP adres, source port, destination IP adres en destination port. Bij http/https is, tenzij anders aangegeven in de URL, de destination port altijd 80 of 443. De enige overblijvende variabele is dus de source port.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha