Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-12-2016, 14:36 door Anoniem

Door MathFox: Ik heb het vonnis gelezen en vraag me af waarom niet eerder is opgemerkt dat de medewerker Suwinet misbruikte... Ze schijnt al maanden- (jaren?) lang onterecht gegevens opgevraagd te hebben. Een gat bij de interne controle van de SVB? Het hof neemt voorts in aanmerking dat het overtreden van genoemde norm zich niet heeft beperkt tot een enkel incident, maar dat sprake is van een omvangrijk, voortdurend en langdurig misbruik van de toegang tot het Suwi-net waarbij [geïntimeerde] zonder redelijke grond vertrouwelijke persoonlijke en financiële informatie van anderen heeft bekeken Dit is klare taal, en dus onbegrijpelijk dat de kantonrechter deze zwaarwegende feiten heeft genegeerd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha