Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-12-2016, 17:20 door Anoniem

Welkom in onze nieuwe maatschappij met nieuwe regels ' POLITIE VERZOEK Geachte Redactie van security.nl, Wij verzoeken u vrijwillig berichtgeving over zero-days en beschikbare updates voor software te staken. U frustreert met deze berichtgeving ons legale opsporingswerk daar wij gebruikmaken van zero-days. Wij willen u er ten overvloede op wijzen dat uw nieuws artikelen in strijd zijn met uw eigen regels "Plaats geen illegale content of links naar deze content." Het frustreren van politiewerk achten wij als wettelijk ongewenst. Om te voorkomen dat wij genoodzaakt zijn de rechter te laten beoordelen waar de grens ligt tussen de door u genomen vrijheden en wettelijk ongewenst danwel illegaal, verzoeken wij u met klem gehoor te geven aan uw eigen gedragscode en berichtgeving over zero-days en software patches per onmiddelijke ingang te staken. Op uw medewerking per omgaande vertrouwende, Hoogachtend, ' Is het denkbaar in de toekomst, een dergelijk verzoek op basis van de bekende vraagweg om ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha