Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-12-2016, 03:17 door Anoniem

Ik denk dat veel te verklaren is doordat de mens van nature bij echt ingewikkelde problemen de neiging heeft weg te kijken en dan de makkelijkste route zoekt omdat het anders tot overbelasting leidt. Een makkelijke oplossing is dan gevoelsmatig efficient op korte termijn.Wanneer er maar genoeg problemen ontstaan is het risico aanwezig dat er een soort ketting reactie ontstaat om er maar op korte termijn vanaf te zijn vanwege externe factoren. Zeker als die problemen continue bij een selecte groep terecht komt. Tevens mis ik doorgaans de toelichting m.b.t. de te verwachten gevolgen van de ondernomen acties op de lange termijn. Anderzijds hebben we natuurlijk ook te maken met het feit dat we niet met 12 miljard kapiteins op een boot met 1 matroos kunnen varen. Welke richting we ook heengaan en wanneer met wie aan het roer...er is altijd wel een kapitein die protesteert. Dit geldt natuurlijk ook voor ondertekende. Mijn inziens verandert er de laatste tijd veels te veel met grote maatschappelijke gevolgen. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha