Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-02-2017, 08:31 door Anoniem

Door Aha: Het niet (MEER) verifiëren van naam in combinatie met rekeningnummer van een begunstigde was een van de achterlijkste beslissingen die het bankwezen ooit nam en eindelijk zijn zij wakker geschud. De reden waarom nu weer wèl interesseert me geen bal. Dàt het weer gaat gebeuren is slechts van belang. Nogmaals: banken hebben NOOIT naam/nummer-controle uitgevoerd. Alleen de Postbank heeft dat ooit gedaan, omdat zij kortere nummers hadden zonder 11-proef. Ze zijn daarmee gestopt na invoering van SEPA, waardoor met IBAN-nummers er in ieder nummer een checksum zit.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha