Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-03-2017, 17:29 door choi

Elke browser beheerd (en beschermd-denk maar aan XSS-aanvallen) zijn eigen cookies in een aparte directory, en in de regel is het niet mogelijk dat de ene browser de cookies van de andere kan benaderen. Een uitzondering is Flash die een Locally Shared Objects (LSO) cache aanmaakt die benaderbaar is door elke browser waarin Flash is geïnstalleerd. Echter, tracking is al lang niet meer afhankelijk van cookies, en inmiddels is cross-browser tracking ook mogelijk (zie ook elders op deze site): https://thehackernews.com/2017/02/cross-browser-tracking.html Ook zijn er door zgn super-cookies (ook wel zombie-cookies genoemd) ontwikkeld door agressieve adverteerders die zichzelf na verwijdering door de gebruiker weer aanmaken: https://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_cookie

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha