Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-03-2017, 16:00 door [Account Verwijderd]

U anoniem, 12:55 uur, M.b.t uw post: Ter introspectie: Bezit u een motorvoertuig èn heeft u weinig toegespitste theoretische/praktische kennis dienaangaande naast het ingevolge het behalen van een rijvaardigheidsbewijs, vereiste dus veronderstelde onder alle omstandigheden beheersen van het motorvoertiuig? Zo ja, dan spreek ik overtuigend de hoop uit dat u, indien u panne krijgt op eenzelfde wijze uitgebreid te woord wordt gestaan door de ingeseinde hulpdiensten. ps. leedvermaak mijnerzijds bij voorbaat? JA! En van ganserharte.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha