Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-03-2017, 16:54 door Erik van Straten

12-03-2017, 12:55 door een anonieme troll: [...] Lijkt computerhulp ook niet een doeltreffender forum in plaats van security.nl? Wij hebben (oprecht) weinig interesse in gehannes van mensen [...] Naast dat ik het eens ben met Aha, vind ik (oprecht) dat jij jouw pathetische en langdradige mening niet namens "wij" mag en kan uitspreken. Jammer ook dat de moderator zo'n bijdrage, die, in tegenstelling tot de bijdrage van de TS, geen ruk met security te maken heeft, doorlaat. Met het risico serieuze vragenstellers weg te jagen en in te ruilen voor dit soort junk.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha