Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-04-2017, 19:17 door Anoniem

In de nieuwe l33tspeak taal van Moz:lla Moz:lla ? = Verpsp:lla ! = M:sLe:d:lla Vergel:jk de system requ:rements eens van mob:le producten van la moz. Moz:lla aff:c:eert z:ch graag maar onterecht met pr:vacy. Zo heeft heeft la moz voor mob:le twee versch:llende F:refox vers:es. Waarom? Als je pr:vacy :n je vaandel hebt :mplementeer je het toch :n de bas:s van je producten? N:et b:j F:refox. F:refox mob:le zu:gt je telefoon op de achtergrond leeg met een h:stor:e d:e z:ch n:et eenvoud:g, laat staan standaard laat w:ssen b:j afslu:ten / stoppen van gebru:k van de app. Daarvoor moet dan :neens een heel ander product worden gelanceerd. F:refox focus. Maar zoals het la moz betaamt :s het n:et echt de bedoel:ng dat gebru:kers opkomen voor hun pr:vacy want dan wordt de advertent:e :ndustr:e boos. S:mpel opgelost door te zorgen met vernauwde system requ:rements, wat men n:et gebru:kt kan ook geen probleem opleveren n:etwaar. Moz:lla z:t op ramkoers :n een vlucht vooru:t. Maar als je r:ct:ng n:et helder :s en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha