Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-04-2017, 23:52 door Anoniem

Door Anoniem: Huh? Ik één van de "neo conservatieve populistische trollen"? Welnee, gewoon nuchter doordenkend en af en toe infiltrerend kom je er vrij snel achter waarvoor terroristen spullen zoeken en waarop dan hun keus valt. In Jemen heeft men bij bommenmakers van AQAP de anonieme SIM-kaarten gevonden in in aanbouw zijnde bommen. AQAP wisselde een tijd lang mobieltjes of SIM-kaarten uit, vaak in ruil voor anonieme SIM-kaarten, zodat anderen door drone-aanvallen aan hun eind kwamen. Dat laat onverlet dat belastingontwijkingfaciliterend paradijsje Nederland inderdaad veel hypocriete politici telt voor wie een mensenleven niet telt. Dat is kennelijk ook "fantastisch". Ene Ömer Güney, al nagezocht dat die onder schuilnaam een SIM-kaart aanschafte en waarvoor? Waarom had Anis in Rotterdam een hele rits anonieme SIM-kaarten in zijn bezit? Zolang een SIM-kaart niet geactiveerd is wordt hij niet gedetecteerd en gaat het argument van traceerbaarheid pas op nadat er veel RIP gefluisterd ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha