Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-05-2017, 16:10 door karma4

Diftar is betalen voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt. Zeer gangbaar in gemeentelijk en ander ... beleid. Dan moet je de juiste persoon laten betalen. Arnhem was een uitzondering met het afval gebeuren door geen diftar te voeren maar vrijheid blijheid van alles te verwerken. Afvaltoerisme uit omliggende streken als logisch gevolg. Het laatste wat ik meegekregen heb is dat buurtbewoners om cameratoezicht bij de containers vragen wegens het uit de hand lopen van dumpen van afval. De fasering en manier van doorvoeren is nogal ongelukkig. De aanpak heeft meer iets van stap voor stap doorvoeren. Een big bang met meteen Diftar en centrale containers was kennelijk te groot.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha