Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-05-2017, 10:58 door Anoniem

Als overheidsinstelling is het in een rechtsstaat toch wel je taak om de vrijheid en mensenrechten van burgers niet te schenden, het is juist je taak om deze te beschermen. Privacy is zo’n mensenrecht. Met de invoer van Diftar en de huidige vuilcontainers met scanner wordt deze privacy helaas geschonden, een deel van het leefgedrag van burgers wordt immers voortdurend naamsgebonden geregistreerd en in kaart gebracht, dit is iets wat een burger verplicht moet ondergaan, of deze het nu leuk vindt of niet. Het is merkwaardig dat de AP die toch de taak heeft om erop toe te zien dat onze privacy beschermd wordt er juist nu voor kiest om deze privacyschending wél toe te staan, zonder dat er ook maar één gegronde reden voor is. Er zijn namelijk vele andere (wél privacyvriendelijke) manieren om afvalkosten op een variabele manier bij de burger in rekening te brengen, het is dus merkwaardig dat er niet voor een privacyvriendelijk alternatief wordt gekozen/gepleit. Het is overigens ook maar de vraag of de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha