Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-06-2017, 01:04 door Anoniem

@ anoniem van 22.23 En dan komen we opnieuw uit by de dystopie, die we nu hebben en die we aan kunnen merken als oorzaak. Kunnen we dit uitleggen aan de mensen die het niet begrijpen.? De beslissers zijn managers, maar ze begrijpen niet wat ze managen. Degenen, die moeten uitvoeren wat het managment stuurt, hebben vaak geen invloed. Zo is het zakelijk, zo is het op de hele infrastructuur. Zo is het bij het security onderricht. En oversight ontbreekt. Omdat big biz gebiedt of dat vanzelfsprekend vindt. Zo gaat dat. Slimmerikken lopen eerder in de weg, dan dat ze gewenst zijn. Autoriteit is in vele gevallen geen verworven autoriteit meer. De bouwmesster was iemand die een molen kon tekenen, maar ook een gewelf kon uitslaan, Zijn leerlingen en personeel keken naar hem op. Hij had natuurlijk gezag. Bij website security zie ik het werk van de "good, bad & ugly", waar de goed gebouwde en beveiligde websites een minderheidspositie innemen. Ik kan alleen maar spreken over dingen waar ik verstand van heb en dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha