Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-07-2017, 15:11 door Anoniem

’Beveiliging? Welk congres was dat ook al weer in den haag? Dat congres waarbij de hele stad tot in de duinen aan toe met tanks en betonblokken werd afgezet om onder meer extreem staatsgevaarlijk veronderstelde hackjournaille als Brenno de Winter te weren en een interne landelijke waarschuwing op de mail te zetten. Gaat het omgekeerde nu ook gebeuren? Gaan hackers nu ook tegen de staat en anderen beschermd worden? Stel je voor, alle hackers bijelkaar op een kluitje, een mooiere kans ligt er niet om te grijpen. Dat laatste moet natuurlijk voorkomen worden!! Gaan we zien dat alle burgers evenveel recht op beveiliging mogen genieten. Of gaan we zien dat sommige groepen minder equal zijn dan anderen? Maar misschien hoeft het ook niet omdat een kwart van de aanwezigen zal bestaan uit sigint personeel uit alle staatshoeken van de wereld. Dus als de aivd er zelf rondloopt om polshoogte te nemen zal het wel snor zitten. Das dan weer een voordeel bij een nadeel. Mits de veronderstellingen kloppen natuurlijk, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha