Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-08-2017, 17:11 door karma4

Uwv heeft en het ict beleid en de realisatie geheel aan de uitvoerende partij overgelaten. In dit geval IBM. Alsof je vervoer /auto voor werk en privé overgelaten is aan een taxibedrijf met alle toegang automatische incasso tot je bank. Een sterker iets van een vendor lockin is er niet.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha