Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-08-2017, 09:44 door Anoniem

Techcrunch schrijft het: It’s pretty inexcusable that these measures weren’t in place from the beginning. Ik zou het woord pretty nog weglaten. Hoe halen mensen die snugger genoeg zijn om op MIT af te studeren het in hun hoofd om niet van begin af aan adequate beveiliging toe te passen op een platform waar anderen kapitalen aan toevertrouwen? Ze wekken daarmee de indruk niet gehinderd te worden door zoiets als verantwoordelijkheidsbesef.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha