Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-09-2017, 16:39 door Anoniem

Door Anoniem: Nederlandse bestuursrechters beschermen vaak bijna instinctief bestuursorganen tegen burgers, in plaats van andersom (zoals zou moeten). Dat was mij ook al opgevallen. Bijvoorbeeld in de vingerafdrukken-zaken en de manier waarop die beargumenteerd en afgehandeld werden. Het moet echt heel bont worden wil de rechter zich de burger toch nog eens herinneren. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de poldercultuur en met de regentencultuur die nog uit onze Gouden Eeuw stamt: hoogmogenden houden elkaar waar mogelijk uit de wind. "Don't rock the boat - because it is a polder". Daaroverheen is in de Franse tijd (kort na 1800) een laag rationele wetgeving aangebracht volgens welke alle burgers als gelijken moeten worden behandeld. Maar een oude cultuur laat zich ook na tweehonderd jaar moeilijk beteugelen. Het is hier maar ook elders zo langzamerhand wel duidelijk dat "representatieve democratie" eigenlijk een soort electieve nobiliteit betekent, en geen werkelijke democratie. Je kan zelfs zien dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha