Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-09-2017, 22:10 door Anoniem

Beste Michiel, nergens lees ik dat het kernpunt, namelijk dat het geven van een korting door NS aan houders van persoonsgebonden reismiddelen een niet te rechtvaardigen/verdedigen discriminatie is, inhoudelijk is beoordeeld door de raad. Deze hoofdkwestie, die van wezenlijk belang is voor vele duizenden mensen, wordt door de raad op vertrouwde wijze ondergeschikt gemaakt aan triviale afspraken, waaraan de overheid zich gewoontegetrouw niet houdt. De raad behoort in deze kwestie het volgende te wegen: het belang van de benadeelde reizigers versus dat van de bevoordeelde reizigers. Deze weging impliceert dat, om er iets inhoudelijks over te kunnen zeggen, nagegaan zal moeten worden of de NS juist/niet-discriminatoir of erger in strijd met het gecommuniceerde doel heeft gehandeld. Dit nagaan kan pas na onderzoek van de AP, waarbij vastgesteld dient te worden of en op welke wijze het vergen van persoonsgebondenheid is vereist of juist in strijd is met het doel, te weten aansporen van reizigers buiten de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha