Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-09-2017, 10:23 door Anoniem

Door Anoniem: Beste Michiel, nergens lees ik dat het kernpunt, namelijk dat het geven van een korting door NS aan houders van persoonsgebonden reismiddelen een niet te rechtvaardigen/verdedigen discriminatie is, inhoudelijk is beoordeeld door de raad. Dat klopt. De Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat de AP eerst in de gelegenheid gesteld moet worden om haar onderzoek zoals bedoeld in "fase III" van haar eigen beleid te voltooien en daar vervolgens een besluit over te nemen, voordat een bestuursrechter de rechtmatigheid van dat besluit mag toetsen aan de hand van de inhoud van het onderzoeksrapport oftewel "bevindingenrapport". Mijn betoog dat de AP de afgelopen drie jaar (sinds mijn eerste verzoek om hulp in juni 2014 en vervolgens mijn handhavingsverzoek in februari 2015) al lang een serieus onderzoek naar de privacy-schending door NS had kunnen en moeten voltooien, is door de RvS niet gehonoreerd. En mijn betoog dat er nu al genoeg feiten bekend zijn om te kunnen concluderen dat NS in overtreding ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha