Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-09-2017, 11:13 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: (2) Informeel heeft de staat aan de AP een heel andere opdracht meegegeven, namelijk om een façade (een schijn) van goede privacybescherming op te houden en ondertussen (onder dekking daarvan) de weg vrij te maken voor grootschalige privacy-aantasting door overheden en bedrijven die daar voordeel in zien èn de steun genieten van sleutelfiguren binnen het Nederlandse staatsbestel. Ah, een complot. Dat de bescherming van onze privacy niet waterdicht is vind ik ook, zoals de bescherming van veel rechten niet perfect is, maar dat de verklaring daarvoor een informele opdracht is in plaats van het gebruikelijke gesteggel om budgetten en compromissen die uit tegenstrijdige meningen voortkomen vind ik helemaal niet zo duidelijk. Hm, ik was er al bang voor dat iemand het zo zou opvatten. Nee, geen "complot". Je zou eerder kunnen spreken van "bestuurlijk draagvlak voor (het gedogen van) privacy-schending". Dat klinkt heel keurig, toch? Een "informele opdracht" hoeft niet de vorm te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha