Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-10-2017, 11:32 door Anoniem

Wat ik mis in deze uiteenzetting is dat in recente wetgevingstrajecten expliciet is gesproken over het strafbaarstellen van het maken van geluidsopnamen zonder medeweten mede-gespreksparters. Er is expliciet voor gekozen om dat niet te doen, omdat dat weliswaar niet chique is, maar dat niet alles wat niet chique is strafrechtelijk geregeld zou moeten worden. Los daarvan is nagedacht over die situaties waarin je weinig andere opties hebt als zwakkere partij. Zoals al aangegeven: dit makkelijk op te lossen door gewoon als vergadering te beslissen dat er altijd audio-opnames gemaakt worden ten faveure van het gebruik voor het verslag en alle aanwezigen. Dan kun je desnoods met elkaar nog een straf afspreken van onoirbaar gebruik ervan. Of je dat dan alleen bij de secretaris neer moet leggen...dat is ook al degene die het verslag maakt, dus als daar issues mee zijn....

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha