Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-10-2017, 16:49 door karma4

Belangrijkste bescherming zit bij de gebruiker. Geen documenten openen waar niets van te verwachten is anders dan pishing. Zie artikel. Zoiets zou bekend moeten zijn "I love yuo". Gebruikers die er zelf een bende van maken daar is geen kruid tegen gewassen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha