Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-10-2017, 07:55 door Bitwiper

Door Joep Lunaar: Prima, en in deze zou je van een verantwoordelijk gebruiker, een goede gebruiker, verwachten dat die hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de producten en als de leverancier, i.c. Microsoft, keer op keer de belangen van zijn klanten ondergeschikt maakt aan het hare, dat de gebruiker op een ander product overstapt. Bedrijven doen dit pas massaal zodra, specifiek voor hun situatie, wordt aangetoond dat de voordelen van overstappen opwegen tegen de nadelen, en de kans groot is dat dit in de toekomst zo blijft. Microsoft misbruikt haar machtspositie die zij heeft als gevolg van deze vendor-lock-in. Daarbij is zij zo bang deze machtspositie te verliezen, dat zij onveilige legacy functionaliteit niet durft te schrappen. Ik ben het eens met karma4 dat het onverstandig is om jezelf zó afhankelijk te maken van een leverancier, van niet publiek gestandaardiseerde functionaliteit of zelfs van een specifieke versie van product (waarom draaien geldautomaten nog XP), dat overstappen onbetaalbaar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha