Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-12-2017, 18:21 door Anoniem

Door Anoniem: De oorspronkelijke vraag was of hij zelf voor- of tegenstander van de opslag van vingerafdrukken in het paspoort is. Niet wat het kabinet of het ministerie vindt. :-) Nee, het zijn vragen "aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties". Sla de PDF erop na, het staat er. Dit zijn geen persoonlijke vragen, dit zijn vragen aan het ambt, en ze worden beantwoord door wie op dat moment het ambt bekleedt. Die spreekt dan niet op persoonlijke titel, die spreekt namens zijn ambt. Daarom kan het ook gebeuren dat een minister of staatssecretaris moet opstappen vanwege een fout die een voorganger heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid is gekoppeld aan het ambt, en die gaat over op de opvolger. En dat gebeurt overal. Stel dat jij als ontwikkelaar aan een automatiseringsproject meewerkt, en op een gegeven moment moet er een ontwerpkeuze gemaakt worden. Jij vindt dat de beste optie A is en verder vindt iedereen dat B de juiste keuze is. Jouw argumenten overtuigen de rest niet. Dan ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha