Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-12-2017, 12:25 door beatnix

Onzin, we hebben duidelijke Nederlandse afspraken. Bedrijfs e-mail is bedrijfseigendom, zonder notificatie mag werknemer hier geen enkele privacy verwachten omdat het niet primaire behoefte betreft zoals toilet. primaire behoefte van e-mail is eigen persoonlijk adres, niet bedrijfs adres. Het is dus wel zo dat bij mogelijk meekijken van Hotmail addressen en andere persoonlijke adressen tevoren gewaarschuwd dient te worden, bij bedrijfs e-mail uitdrukkelijk niet nodig om tevoren te waarschuwen. Wanneer bij internet gebruik niet tevoren gewaarschuwd wordt door werkgever, is; 1. bedrijfs e-mail afluisterbaar maar andere Hotmail, webmail of zegge persoonlijke mail die via bedrijfsnet toegankelijk wordt gemaakt niet legaal afluisterbaar. 2. wel standaard surf gedrag, dus gewoon websites in plaats van persoonlijke services als e-mail afluisterbaar. wanneer bij internet gebruik door werkgever tevoren gewaarschuwd wordt, 1. is ALLES afluisterbaar tot en met eigen persoonlijke e-mail, moet u dat maar niet ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha