Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-12-2017, 22:44 door Anoniem

Door beatnix: Bedrijfs e-mail is bedrijfseigendom, zonder notificatie mag werknemer hier geen enkele privacy verwachten omdat het niet primaire behoefte betreft. In welke wetgeving staat volgens jou wat je stelligheid onderbouwing geeft? Privacy is niet ultiem, maar wel een grondrecht. Dat recht kan alleen worden ontnomen bij zwaarwegende belangen. De voorzieningen zoals email mogen van een bedrijf zijn, dat maakt de inhoud en het recht op de inhoud van een op persoonlijke titel gestelde mailbox niet vrij van recht op privacy. Er zijn voldoende omstandigheden om uit te gaan dat een op naam gestelde mailbox privacygevoelige gegevens bevat die alleen via die mailbox gedeeld kunnen worden maar waar de wergever geen recht op inzage in heeft zonder uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. En daarbij is een simpele waiver van recht op privacy aan het begin van de in diensttreding geen oplossing omdat dit geen recht doet aan de impact en de omstandigheden die zich nadien kunnen voordoen. Bijvoorbeeld omdat de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha