Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-12-2017, 16:31 door Anoniem

Maar forensische linguistische stylometrie kan flink verstoord worden door gebruik te maken van allerlei obstructieve tools, zoals het gebruik van een anonimizerend X-keyboard bij voorbeeld, die forensic discourse analysis flink bemoelijkt door randomisatie van toetsaanslagen en zelfs van woord volgorde. Silcon-valley speelt een grote rol in het bemoeilijken van de juiste waarheidsvinding. Dan is het gebruikelijk om alerlei onderzoek te bemoeilijken door laten verdwijnen van bewijsmateriaal, fraude, gag-orders, traineren, etc., zoals we dat al langer gewend zijn van bepaalde staats-acteurs. Maar tekenend is toch wel het verbannen geweest van Kaspersky AV van Amerikaanse staatscomputers en een voornemen om dat in Frankrijk ook te doen. Waarom vreest men dat bewijzen in handen zullen vallen via detectie van buitenaf en zo van het andere kamp, zodat men met nep-nieuws etc. door de mand valt. Cyberwar wordt steeds geraffineerder gespeeld. Het beste is om de belangen erachter na te gaan. Denk aan wat we ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha