Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-01-2018, 14:43 door Anoniem

Wie is weer blij met zijn AMD, die niet gevoelig blijkt voor Meltdown? Waarom krijgen we nu weer fiolen vol narigheid over ons heen gegoten uit de tijd van Diffie Hellman, het onstaan van WannaCry, en nu weer CPU holes van twee decennia her? Willen we steeds achter de feiten gaan aanlopen of komt er een stroming van onafhankelijke "Untouchables", die "once and for all" dit moeras is droogleggen. Ze moeten dan ongebonden zijn, elk bonnetje inleveren om buiten compromitatie en afpersen te blijven en ongehinderd hun gang kunnen gaan voor het heil en de veiligheid van iedere eindgebruiker. Vanaf welk moment hebben Groot Commercie en Surveillance Overheden de burger uitverkocht als product voor de belangen van een kleine 1% belanghebbenden en cybercriminelen? Hoe kan 1% het altijd winnen van de overige 99%? Dan moet er of enorme collaboratie zijn of grenzeloze onwetendheid en desinteresse. Blijft het pappen en nathouden en verdeel en heers en nooit een grondige oplossing of gaat de bezem er eens goed ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha