Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-01-2018, 14:53 door Anoniem

Er zit een verschil tussen een AI en een Super AI het verschil hierin dat AI slechts een slim computerprogramma is zonder een bewustzijn. Echter heeft een Super AI wel een bewust zijn en dit vormt een gevaar aangezien bewustzijn in alle soorten dieren uit in zelfbehoud dit houdt in dat het organisme het gevoel heeft dat het het recht heeft om te bestaan. Dit houdt in dat een Super intelligentie zeer waarschijnlijk geen rekening met ons mensen houdt. De kans is zeer aanwezig dat een Super AI ons zou behandelen als wij apen behandelen, we moorden ze niet uit maar als ze ons tot last zijn of we moeten ruimte maken voor een stad dan hebben we geen moeite om ze uit de weg te ruimen en doen dit op een zeer efficiënte mannier.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha