Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-01-2018, 17:30 door Anoniem

Door Anoniem: Een map dichtzetten lijkt mij geen verwerking op persoonsgegevens. Dat is toegangsbeheer tot de gegevens (faciliteren). Zie definitie van verwerken: Afschermen is dus ook verwerken: 2) "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; , , ,

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha