Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-02-2018, 10:56 door Anoniem

Als je wel toegang tot de gegevens hebt maar geen verwerker bent (je voert geen verwerkershandelingen uit) dan gaat er naar mijn idee wat verkeerd. Verwerkingsverantwoordelijken moeten namelijk technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerkingen. Contractueel afstemmen dat de verwerker (die geen verwerker is) geen kennis neemt van de gegevens is geen passende maatregel omdat je ongeautoriseerde toegang hier niet mee voorkomt. Hetzelfde geld voor het bijhouden van logbestanden; Logbestanden worden gebruikt om achteraf te kunnen controleren en niet om gegevens te beschermen. In dit specifieke geval moet de verwerkingsverantwoordelijke dus maatregelen treffen om uit te sluiten dat de betreffende partij toegang tot de gegevens krijgt.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha