Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-02-2018, 11:21 door karma4

Kijk even op: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/begrotingen/2016/09/20/begroting-nationale-politie-2017/begroting-nationale-politie.pdf Opleidingsbudget apart benoemd ca 80 Miljoen per jaar. Als personeelskosten 2% van de jaarlijkse kosten. Externe inhuur apart benoemd net als wat andere posten. Hoe het in de praktijk uitpakt is aan het mangement van een eenheid. Een reeks cursussen waar je datums zou kunnen kiezen (eerdere links) staan als volgeboekt. http://overpersoneelsplanning.nl/politie-bezuinigt-op-talentontwikkeling/ Geeft de spanning van een reorganisatie aan waar de macht en budget geherschikt wordt. https://www.politie.nl/nieuws/2018/februari/13/00-conceptversies-stukken-in-media.html komt overeen met de eerdere bedragen en de planningen. Niet elke cursusaanbieder zal voor zijn prijs aan bod komen. Als de kosten de pan uitvliegen wordt daarover weer van alles (en terecht ) gezegd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha