Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-03-2018, 15:25 door Anoniem

Door Anoniem: Als ik een automonteur ben en ik kom tijdens het repareren van de auto een compartiment tegen waarin foto's van naakte minderjarige zijn opgeborgen dan MOET ik dit aangeven, ongeacht of het openen van het compartiment wel of niet op mijn werkbon stond. Jawel, maar heb je het recht om actief naar verborgen compartimenten te gaan zoeken op plaatsen waar je voor die reparatie helemaal niets te zoeken hebt? En heeft de politie het recht om jou te betalen om dat te doen? TLDR: Ook als pleeg je computervredebreuk het in bezit hebben van kinderporno is een zwaarder delict. Je laat de partij buiten beschouwing waar dit over gaat: de FBI. Handelen die niet in strijd met het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet, waarin staat dat de autoriteiten een verdenking moeten hebben voor ze je spullen gaan doorzoeken? Mogen ze dat principe via een trucje omzeilen door een civiele partij het onderzoek voor ze te laten doen? Laat een van de fundamentele uitgangspunten van het Amerikaanse recht zich zo ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha