Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-06-2018, 13:48 door Anoniem

karma4: Wettelijke regels voor de douane kunnen per jurisdictie verschillen maar allereerst dient beoordeeld te worden of de computer rechtmatig in beslag is genomen. Een computer kan niet zo maar in beslag genomen worden. Hiervoor moet een specifieke wettelijke grondslag zijn, waarbij de daarvoor geldende wettelijke voorschriften strikt moeten zijn nageleefd. In dit vonnis gaat het om het willekeurig doorzoeken van privégegevens zonder dat daar aanleiding voor is en dat keur jij goed met verwijzing naar criminelen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha