Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-06-2018, 13:04 door Anoniem

Het advies "om hun e-mailaccounts met een goed wachtwoord te beveiligen en tweefactorauthenticaite in te schakelen" is vrij nutteloos in dit geval. Ongeacht wachtwoorden en 2FA zullen deze emails bij de werknemers binnen blijven komen en gezien de werknemers als 'human firewall' een groot risico zijn moeten er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat dit soort emails buiten de deur blijven. Het inrichten van SPF, DMARC en DKIM zijn hierin opties maar idealiter wil je dat de inkomende mail wordt gescand op CEO-fraude en verzoeken tot betalen. Er zijn een klein aantal leveranciers die hier bescherming tegen bieden!

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha