Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-06-2018, 23:01 door Anoniem

De belastingdienst moet bij deze gegevens kunnen uit hoofde van wat de dienst behelst te doen en dus 's lands wapen, m.a.w. de politie, dus ook. Maar slechts daar waar de wet dat vereist. Wil je dus weer wat meer "sleepnetten" in ons kikkerlandje binnen EU, breidt je de wet- en regelgeving dienovereenkomstig uit. Oprekken en je kan weer verder sleepnetten. Maar welke andere zakelijke spelers kunnen er ook allemaal bij deze privacy-gevoelige data? Is dat voldoende geanonimiseerd en zijn er geen kansen op data-breaches? Zoals het aanvoelt en corrigeer me a.u.b., als ik het verkeerd aanvoel, lopen overheid en commercie steeds meer in elkander over en zijn in het "old boys network" al bijna niet meer van elkander te onderscheiden met allerlei problemen van dien, die maar steeds niet op te lossen zijn. Waarop gaat het toch steeds fout, dat onze privacy en integriteit als rechtgeaarde en oppassende burgers, die de wet naleven, steeds meer op de tocht worden gezet. Of ben ik de enige met die natuurlijke ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha