Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-06-2018, 19:47 door Anoniem

Inderdaad, die Robert Graham heeft gelijk: helemaal fout om te proberen de geaccepteerde betekenis van een woord te veranderen, dat gaat toch niet gebeuren. Verzin dan maar een nieuw woord. Het is vergelijkbaar met het woord "zendamateur". Gelicenseerde radiozendamateurs willen graag dat dit woord alleen voor hun groep gebruikt wordt, terwijl (vooral regionaal) de pers steeds weer dit woord gebruikt voor wat zendamateurs liever "radiopiraten" noemen: mensen die illegaal zenden. Maar het lukt dus niet om dat te veranderen. ALS een journalist het argument al begrijpt dan nog zal hij aanvoeren dat in een krantenstukje hetzelfde woord niet keer op keer terug mag komen. Dus zelfs al staat er in de kop (radio)piraat dan nog wil hij bij verdere detaillering het woord "zendamateur" kunnen gebruiken als synoniem. Wat een journalist niet snapt is dat synoniemen zelden exact synoniem zijn en zelfs als de betekenis vrijwel gelijk is dan is er vaak toch een andere gevoelswaarde. hun ijver om de tekst "prettig ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha