Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-06-2018, 12:52 door Anoniem

Waar een software ontwikkelaar natuurlijk bang voor is, is dat met een te mooie export functie, er ook een mooie import functie te maken is...... In het pakket van de concurrentie! Iets toevoegen om data te exporteren, als een software developer daar technisch moeite mee heeft, dan vraag ik me af waar hij zijn vak geleerd heeft. De onwil heeft volgens mij een heel andere reden. Verplichte data portabiliteit voor software pakketten is in geen wet te vinden namelijk. Zoiets wettelijk verplichten zou echter enerzijds heel gezond zijn voor innovatie. Maar anderzijds een behoorlijk risico dat "de grote jongens in de markt" (lees de Microsofts en de Googles en de Apples) nòg gemakkelijker straks nog meer markten compleet overnemen. Tegen zulke, in principe enorme en niet Europese monopolisten vechten is vrijwel onmogelijk. Het doorbreken van die monopolies lijkt me een beter onderwerp van discussie voor juristen. Want monopolies zijn gewoon verboden verboden toch? Als ik kroketten bak, en ik heb 97% van de hele ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha