Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-06-2018, 14:39 door root

Een praktische oplossing is zoveel mogelijk selfservice te maken. Laat personen zelf bepalen welke gegevens ze verwerkt willen hebben en zorg ervoor dat ze dit zelf ook weer ongedaan kunnen maken. Verwerk alleen die gegevens die je nodig hebt en stel ze alleen beschikbaar aan de personen die het nodig hebben. Zorg er verder voor dat je je houdt aan de basisprincipes (artikel 5 AVG), dan kom je al een heel eind.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha