Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-06-2018, 14:44 door Anoniem

Onmogelijk ! Je ziet het ook vaak bij bedrijven die biometrische en/of parkeer-software-oplossingen willen aanbieden aan commerciele exploitanten. De hard en software is er juist voor ontworpen om zoveel mogelijke specifieke kenmerken te registereren die commercieel en/of vanuit staatwege verplicht zijn en daarmee het grote kapitaal kunnen versterken en/of gevoelige informatie (bigdata!) kunnen opleveren voor bedrijven en/of de overheden. Men schuift dan vervolgens alle aansprakelijkheden van zich af en dekt zich op elke manier in. Avg ? Hoeft men niet aan te voldoen, de overheid heeft altijd inzage, gebruikt de data en doet met de datamining gewoon mee.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha