Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-07-2018, 08:39 door Anoniem

Mijn bezwaren tegen dit voorstel zijn dezelfde als die van Privacy Barometer: De moeite die bij een handmatige actie moet worden gedaan doet dubbel dienst als lakmoesproef voor nut en noodzaak en tegenwicht tegen al te frivool ge- of misbruik wat nu eenmaal een menselijke eigenschap is waarvoor dus ook overheidsmedewerkers niet immuun zijn. Voor zover mij bekend en in lijn met de heersende cultuur wordt deze bescherming in het voorstel niet vervangen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha