Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-07-2018, 16:20 door Anoniem

Het is inderdaad zo dat het Hof van Justitie (Luxemburg) oordeelde dat de "sleepnetmethode" (waarbij burgers bespied worden die niet worden verdacht van enig strafbaar of risicovol gedrag) geen toegelaten modus operandi is. In dat kader werd in België bij het Grondwettelijk Hof beroep aangetekend tegen de wet die verplichte registratie van voorafbetaalde SIM-kaarten regelt. Ondanks herhaalde pogingen weigerde de regimepers over dit beroep te berichten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha