Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-07-2018, 00:14 door Anoniem

Door Anoniem: Laat ze liever eens kritisch zijn over de data verzameling die TLS doet, ook bij anonieme kaarten. Een beetje extra betalen voor privacy vind ik geen probleem, dat ik niet eens met een opt-out die data collectie kan stoppen vind ik veel erger en is voor mij dan ook reden om OV niet te gebruiken. Ik ben zeker kritisch over de verwerking van data door TLS. Echter, TLS is in feite niet meer dan een opdrachtnmer. De verwerking gebeurt onder verantwoordelijkheid van vervoerbedrijven, de opdrachtgevers. In dit geval is dat NS. NS is de "verwerkingsverantwoordelijke" in het jargon van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De enige reden dat NS mij onder druk kan zetten om mijn persoonsgegevens (bijv. reisgegevens of NAW-gegevens) af te staan, is doordat ik met het OV moet reizen en ik daarbij afhankelijk ben van NS, die immers monopolist is op zijn routes, net als bijna alle grote OV-bedrijven. Als NS zou willen, zou NS mij net als vroeger de mogelijkheid kunnen bieden om een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha